Felt markert med rød farge, indikerer at de ikke lengere er tilgjengelig for salg.
Felt markert med grønn farge, indikerer at de er tilgjengelig for salg.
Felt markert med oransje farge, indikerer at de er reservert.

Hus nummer KVM Dokument avg. Salgssum
B6-1 597 kvm Solgt Solgt
B6-2 547 kvm Solgt Solgt
B6-3 491 kvm Solgt Solgt
B6-4 390 kvm Solgt Solgt
B6-5 382 kvm Solgt Solgt
B6-6 475 kvm Solgt Solgt
B6-7 568 kvm Solgt Solgt
B6-8 466 kvm Solgt Solgt
B6-9 462 kvm Solgt Solgt
B6-10 537 kvm Solgt Solgt
B7-1 601 kvm Solgt Solgt
B7-2 513 kvm Solgt Solgt
B7-3 567 kvm Solgt Solgt
B7-4 553 kvm Solgt Solgt
B7-5 551 kvm Solgt Solgt
B7-6 487 kvm Solgt Solgt
B7-7 498 kvm Solgt Solgt
B7-8 428 kvm Solgt Solgt
B7-9 411 kvm Solgt Solgt