Bomiljø

DALABUKTA - VÅR NYE BYDEL

Dalabukta er tiltenkt som et boligområde med et tilbud til alle boligsøkere. Området vil få et mangfold av boligtyper bestående av frittståenede eneboliger, kjedede eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg.

Områdets unike beliggenhet har vært en utfordring og inspirasjon for å skape et boligområde som hensyntar landskapets særpreg . Utgangspunktet har vært at volumene som settes inn må være ballansert og satt inn i en helhetlig landskap- og grønnstruktur. Det er da også lagt opp til en omfattende utendørsplan for hele området. Du skal bo i landlige omgivelser ut mot havet med de opplevelser det gir. Samtidig bor du i gangavstand til sentrum.

Områdene B2 og B3 er for de som ønsker en leilighet i området. Det er bevisst lagt opp til små lavblokker, med 8-10 leiligheter, som er et ideelt antall for godt og tryggt naboskap. Strukturen er bygd opp langs et felles gatetun med grøntpreg, som er ment som en aktiv sone ut over det å være adkomst og gjesteparkering. Hovedgrepet gir en antydning av en bystruktur, samtidig som hver blokk gir tilbaketrukkede boliger. Fasadene er løst opp i forskjellige volum og sprang, og vil sammen med materialbruken gi blokkene et ballansert uttrykk .

Alle leilighetene får egen P-plass i kjeller med bod, og heis og trapp rett opp til leilighetene.
Det er planlagt leiligheter med forskjellige størrelser og planløsninger, slik at det skal være et tilbud til alle; barnefamilier, enslige og seniorer. Alle leilighetene får store terrasser/balkonger, som muliggjør uteplassen som en privat utesone, mens gatetunet og grøntområdene generelt innbyr til felles aktiviteter og samvær på mange plan.

Siv.Ark. Per Solem, Solem Arkitektur AS